تماس با ما

ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم تا زود جواب بدیم :))

آدرس

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مکانیک

طبقه منفی یک

آزمایشگاه ضربه

تماس

09019497848

ایمیل

seyedsajjadbarzigar@gmail.com

enbahramzo@gmail.com